BMC Footprints.png
 

Enkelt å bruke, enkelt å eie

BMC Footprints er utviklet for organisasjoner som vil jobbe smartere og enklere med IT.

 
screenshot_footprints_service_core.png
Navn *
Navn


ENKELT FOR IT AVDELINGEN

Jobber smartere, enklere og med færre tastetrykk

ENKELT FOR IT SJEFEN

IT sjefen får motiverte medarbeidere of fornøyde brukere.

ENKELT FOR BRUKERNE

Enkelt for brukerne å få raskere hjelp


BMC FootPrints har smarte funksjoner som gjør det enklere for IT avdelingen å gi raskere hjelp til brukeren. Med BMC FootPrints fra Inlead bruker du ikke tid på rutinearbeid og jobber enklere med færre tastetrykk.

Dersom du ønsker at din IT operasjon skal være basert på anerkjente standarder og beste praksis, da er BMC FootPrints rette IT Service Management løsning for deg og din organisasjon. Systemet er stappet med smarte funksjoner som gjør det enklere for IT avdelingen å gi raskere hjelp til brukeren.


Ferdig tilpasset

Inlead kjenner det Norske Service Management markedet. Med over 400 leveranser har Inlead bred erfaring, god innsikt og stor evne til å levere Service Management løsninger optimalisert for Norske virksomheter. Basert på denne innsikt og erfaring har Inlead utarbeidet et ferdig konsept som inneholder.

 
 • Maler

  Ferdige maler som gjør det enda enklere å registrere saker.

 • AD Integrasjon

  Ferdig AD integrasjon med autentisering og single sign on.

 • Kategoristruktur

  Beste praksis kategoristruktur for optimal datafangst

 • brukergrensesnitt

  Ferdig brukergrensesnitt optimalisert for en effektiv Service Desk.

 • kunnskapsdatabase

  Ferdig oppsatt kunnskapsdatabase for deling av artikler internt og eksternt

 • epost integrasjon

  Ferdig epost integrasjon med sømløs to-veis kommunikasjon.

 • Selvbetjeningsportal

  Ferdig og brukervennlig selvbetjeningsportal som dine brukere vil sette pris på

 • spørreundersøkelse

  Klar til bruk spørreundersøkelser for kartlegging av din servicegrad

 • Rapporter og trendanalyse

  Klar til bruk rapporter og dashboards med trendanalyser


Fleksibel og skalerbar

BMC FootPrints er ikke en låst ramme, men et optimalisert ITIL startpunkt for din virksomhet. Etterhvert som behovene utvikles og prosesser modnes, vil Inlead og den fleksible og skalerbare BMC FootPrints arkitekturen vokse med deg.

solid og itil verifisert

BMC FootPrints er et 100% web-basert og Pink Elephant verifisert Service Management system. BMC FootPrints utvikles av BMC Software, verdens største programvareprodusent av Service Management systemer.

opplev bmc footprints

Få en demo, last ned en prøveversjon eller be om å bli satt i kontakt med en av våre eksisterende kunder og oppdag hvordan Inlead og BMC FootPrints kan bistå deg og din organisasjon med å bli en tjenesteorientert IT-leverandør.


Digital Service Management

Service Management for flere avdelinger og mange arbeidsprosesser i et og samme system.

I BMC FootPrints lever alle prosesser i Containere. Det betyr systemet kan benyttes av mange ulike avdelinger som om de var separate systemer, men med den samhandlingen som er ønskelig containerne imellom. Med BMC FootPrints kan uavhengige prosesser leve i samme IT-system, samtidig som det kan etableres samhandling på tvers av prosesser. 

Allerede i 2007 introduserte vi konseptet «Consolidated Service Desk» i det nordiske markedet. Siden den gang har vi konsolidert og automatisert en rekke arbeidsprosesser innen flere virksomhetsområder. Selv om majoriteten av våre kunder anskaffer BMC FootPrints for IT Service Management, så har flertallet av BMC FootPrints kundene utvidet bruken til å omfatte struktur- og prosessestøtte utenfor IT.

Navn *
Navn