Service

Har du tatt i bruk kunnskapsbasen i Nilex?

Har du tatt i bruk kunnskapsbasen i Nilex?

Kunnskapsbase kommer fra engelske knowledge base, og er en samling med informasjon ment for kunnskapsdeling og problemløsning. I ITIL sammenheng er kunnskapsbasen ofte et direkte resultat av knowledge management strategien, der målet er å forbedre effektiviteten ved å utnytte kunnskapen i organisasjonen og redusere behovet for å stadig måtte gjenoppdage kunnskap.