Kongsbergregionen IKT velger Inlead og Nilex

Kongsbergregionen IKT har etter anbudskonkurranse valgt å inngå kontrakt med Inlead på IT Service Management løsningen Nilex Enterprise.

Kongsbergregionen IKT er et interkommunalt IT selskap med ansvaret for alle IT løsningene til kommunene i kongsbergregionen (Kongsberg, Sigdal, Krødsherad, Flesberg, Hjartdal, Nore og Uvdal, Notodden, Rollag og Tinn Kommune).

Nilex er et funksjonsrikt og meget brukervennlig Enterprise Service Management verktøy som konsoliderer serviceprosesser på tvers av virksomhetsprosesser. Med Nilex kan selv de mest komplekse organisasjoner tilby en “single point of contact” tjeneste til samtlige av sine ansatte. Se nilex.no for ytterligere informasjon om løsningen.