Øk sannsynligheten for å vinne med Salesforce Engagement Programs

Øk sannsynligheten for å vinne med Salesforce Engagement Programs

Salesforce Engagement Programs brukes for å automatisere markedsføringen basert på gitte kriterier. Den store fordelen med å ha dette i Salesforce, er at du kan bruke all den data som allerede finnes her; som for eksempel dine selgeres salgsaktiviteter.

Se for deg følgende scenario

En av dine selgere har arbeidet lenge med en salgsmulighet og er nå i tilbudsfasen. Den potensielle kunden er veldig interessert, men må diskutere det store innkjøpet med styret før han kan ta en beslutning. Du som markedsfører ønsker å sørge for at ditt firma fortsatt skal være “Top of the mind” hos kunden, til tross for at salget er lagt på is en liten stund.

Hvordan fungerer det?

Med Salesforce Engagement Programs i Salesforce får du muligheten til å lage og tilpasse personlige reiser til dine prospekt. Dette kan settes opp uansett hvor de er i salgsprosessen.

Screenshot 2019-10-09 14.51.08.png
 
  1. Det første du må gjøre er å definere et kriterie for når et prospekt skal gå inn i et program. I eksempelet i videoen har jeg sagt at et prospekt skal gå inn i programmet når han står i tilbudsfasen og det ikke har vært noen aktivitet de siste 5 dagene.

  2. Du har mulighet å definere ulike kundereiser senere, basert på de felter som er på prospektet i Salesforce. Du kan for eksempel definere ulike løp basert på hvilken industri prospektet tilhører.

  3. Til slutt kan du velge hvilket innhold som skal sendes i de ulike løpene. Om en kunde står i tilbudsfasen, kan det for eksempel være lurt å sende ut et casestudie eller et whitepaper for å vise hvorfor andre kunder velger nettopp din bedrift. Om du er i en tidligere fase kan det være lurt å sende noe annet, som for eksempel en video om en spesiell type feature i ditt produkt som kan være av interesse for prospektet.

  4. Det er også mulig å sende automatiske varsler til dine selgere, basert på de valgene prospektet gjør eller basert på dataene som finnes i Salesforce.

Hvorfor skal jeg bruke dette?

Ved å bruke Salesforce Engagement Programs, kan du som markedsfører øke sannsynligheten for at dine selgere vinner sine salg. Dette reflekterer i sin tur godt på deg som markedsfører, fordi du kan vise til at flere av de leads som kommer fra ditt markedsføringsarbeid resulterer i salgsmuligheter som blir vunnet, med økt resultat for din bedrift som en naturlig konsekvens.

Spørsmål?

Ta kontakt med en av konsulentene i Inlead for å se hvordan Salesforce Engagement Programs kan hjelpe deg til å effektivisere ditt markedsføringsarbeid.