Ny sertifisering i Inlead

NY SERTIFISERING I INLEAD

Inlead er nå sertifiserte for å levere Salesforce CPQ løsninger.

Inlead styrker satsingen på Salesforce og har nå innlemmet Salesforce produktet CPQ (Configure Price Quote) i porteføljen av Salesforce løsninger som vi leverer.

CPQ Salesforce, eller “Configure, Price, Quote” er et salgsverktøy fra Salesforce for bedrifter som har komplekse tilbudsprosesser og trenger å effektivisere og øke kvaliteten ved utarbeidelse av tilbud.

Ta gjerne kontakt med Per Eric (pej@inlead.no) om du ønsker å vite mer om CPQ og om det er aktuelt for din virksomhet.

what-is-salesforce-cpq-1.jpg

Kontakt oss for å avstemme hvordan vår kompetanse kan bistå deg og din virksomhet


Navn *
Navn