Enklere blir det ikke, la makroer i Salesforce gjøre jobben for deg

Enklere blir det ikke, la makroer i Salesforce gjøre jobben for deg

Makroer i Salesforce er «opptak» av gjøremål som du utfører, slik at du kan gjenbruke operasjonen, uten å gjøre de samme gjentagende (og muligens kjedelige) oppgavene om og om igjen. Kort fortalt hjelper makroer deg til å utføre arbeidet til den kvalitet som du ønsker, uten at du selv må bruke tid på å utføre og dokumentere handlinger.

Har du tatt i bruk kunnskapsbasen i Nilex?

Har du tatt i bruk kunnskapsbasen i Nilex?

Kunnskapsbase kommer fra engelske knowledge base, og er en samling med informasjon ment for kunnskapsdeling og problemløsning. I ITIL sammenheng er kunnskapsbasen ofte et direkte resultat av knowledge management strategien, der målet er å forbedre effektiviteten ved å utnytte kunnskapen i organisasjonen og redusere behovet for å stadig måtte gjenoppdage kunnskap.